Náhrada mzdy v roce 2020 podle nových podmínek

Náhrada mzdy v roce 2020 podle nových podmínek

Náhrada mzdy (platu, odměny) se poskytuje v souladu s § 192 zákoníku práce pouze v období prvních 14 kalendářních dnů nemoci. Od patnáctého dne je zaměstnanec zabezpečen nemocenským od České správy sociálního zabezpečení.

Pro úpravu průměrného výdělku se využívají redukční hranice stanovené § 22 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění. Ty jsou každoročně odvozovány ze všeobecného vyměřovacího základu, stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění (za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví). Pro rok 2020 se bude vycházet z vyměřovacího základu roku 2018. Vyhlášeno Sdělením ministerstva práce a sociálních věcí s číslem 270/2019 Sb.

Náhrada mzdy pro rok 2020

Při výpočtu náhrady mzdy se upravuje zjištěný průměrný výdělek stejným způsobem jako pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění. Příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění se následně vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Průměrný hodinový výdělek pro náhradu mzdy se stanoví stejným způsobem jako výdělek pro pracovněprávní účely, tj. z předchozího kalendářního čtvrtletí. Pokud zaměstnanec neodpracoval v tomto období alespoň 21 dnů, použije se v souladu s § 356 zákoníku práce výdělek pravděpodobný.

Redukční hranice pro nemocenské

Redukční hranice

První

Druhá

Třetí

Rok 2019

1 090 Kč

1 635 Kč

3 270 Kč

Rok 2020

1 162 Kč

1 742 Kč

3 484 Kč

 

Redukční hranice se každoročně mění minimálně, ale i tak je nutné upravit údaje pro výpočet nemocenského a náhradu mzdy. Poskytovatel mzdového programu by měl na tuto změnu reagovat automaticky. Náhrada mzdy za pracovní neschopnost v měsíci lednu 2020 již bude vypočtena dle nových redukčních hranic.

A samozřejmě podle stávajících pravidel. Poskytování náhrady mzdy se totiž v průběhu roku změnilo. K 1. červenci 2019 byla zrušena třídenní karenční doba. Zaměstnavatel nyní poskytuje náhradu mzdy od první zameškané směny. Více v článku: Od července se snížilo nejen nemocenské, ale i superhrubá mzda

 

Redukční hranice pro náhradu mzdy

 

Krok první

Výpočet redukční hodinové hranice pro náhradu mzdy z redukčních hranic (RH) pro nemocenské pojištění:

·         První RH: 1 162 × 0,175 = 203,35 Kč

·         Druhá RH: 1 742 × 0,175 = 304,85 Kč

·         Třetí RH: 3 484 × 0,175 = 609,70 Kč

Redukční hranice pro náhradu mzdy

Redukční hranice

První

Druhá

Třetí

Rok 2019

190,75 Kč

286,13 Kč

572,25 Kč

Rok 2020

203,35 Kč

304,85 Kč

609,70 Kč

 

Krok druhý

Dále se postupuje v souladu se zákonem o nemocenském pojištění. Částka první redukční hranice se započítává z průměrného hodinového výdělku ve výši 90 %. Z rozdílu částky druhé a první redukční hranice se započítává 60 % průměrného hodinového výdělku a z rozdílu třetí a druhé redukční hranice se započítává 30 % průměrného hodinového výdělku. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

·         1. redukční hranice: 203,35 × 0,9 = 183,015 Kč

·         2. redukční hranice: (304,85 – 203,35) × 0,6 = 101,50 × 0,6 = 60,90 Kč

·         3. redukční hranice: (609,70 – 304,85) × 0,3 = 304,85 × 0,3 = 91,455 Kč

Maximální upravený redukovaný základ: 183,015 + 60,90 + 91,455 = 335,38 Kč.

 

Krok třetí

Vypočte se náhrada mzdy z upraveného průměrného hodinového výdělku náležícího od první zameškané směny při dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy přísluší ve výši 60 % upraveného průměrného výdělku. Zaokrouhluje se na haléře, teprve za celý kalendářní měsíc se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.

 

Zdroj:

https://www.podnikatel.cz/clanky/nahrada-mzdy-v-roce-2020-podle-novych-podminek/