O nás

Nabízíme vám pomoc s organizací a vedením nepříliš oblíbené a komplikované stránky vašeho podnikání. Naše účetní služby, vedení mezd, daňové evidence, zpracování přiznání a poradenství vám ulehčí a zjednoduší vaše podnikání a uberou starosti. Naše služby jsou pro určeny pro podnikatele - fyzické osoby, pro jednotlivé občany při jednorázové potřebě pomoci, pro malé, střední i velké společnosti.

Společnost ORS CZECH s.r.o. byla založena v roce 2001. V roce 2011 jsme vytvořili chráněná pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením, které mají v ostatních oborech problém zapojit se do pracovního procesu. Díky tomuto kroku můžeme také svým zákazníkům nabídnout naše služby do náhradního plnění.

Image
Našim klientům nabízíme ON-LINE náhled do jejich účetnictví

Programové vybavení

účetnictví zpracováváme v těchto programech

Money S4
Money S3
Money S3 SK
Pohoda
MRP
Kastner Software

Kde nás najdete?

Kanceláře

Kanceláře

Žižkova 922/28, 410 02 Lovosice
Pobočka

Pobočka

Sudoměřská 844/3 130 00 Praha 3 - Žižkov

Vedení účetnictví

Zajišťujeme:

 • Vedení účetnictví právnickým osobám, fyzickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku a ostatním fyzickým osobám, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí.
 • Vedení účetnictví v souladu s účetními metodami, platnými zákony, účetními standardy a interními předpisy účetní jednotky týkající se vedení účetnictví.
 • Zpracování metodiky účetnictví na míru firmy.
 • Účtový rozvrh, tj. sestavení přehledu účtů pro potřebu zpracování všech účetních případů účetní jednotky.
 • Vedení knihy investičního majetku a drobného investičního majetku
 • Zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností (u plátců DPH).
 • Zpracování roční účetní závěrky - rozvaha, výsledovka, cashflow, příloha k účetní závěrce.
 • Příprava podkladů pro audit.
 • Finanční analýza, zpracování výkaznictví pro klienta, pravidelné vyhodnocování vybraných ukazatelů hospodaření.
 • Vypracování výroční zprávy

V případě zájmu klienta poskytujeme i tyto služby:

 • vystavování veškerých dokladů a případně jejich rozesílání odběratelům
 • vedení skladového hospodářství zásob zboží, výrobků a materiálu
 • provedení inventarizace zásob a majetku
 • zpracování statistických hlášení pro ČSÚ

Daňové poradenství

Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob:

Přiznání je zpracováváno na základě:
 • Účetnictví nebo daňové evidence vedené společností ORS CZECH s plnými zárukami za Účetnictví i daňové přiznání.
 • Účetnictví nebo daňové evidence s dohledem nad jeho zpracováním se zárukou za účetnictví i daňové přiznání.
 • Účetnictví nebo daňové evidence zpracované bez dohledu, bez záruk za účetnictví, se zárukou za daňové přiznání.
Součástí zpracování přiznání je i zpracování přehledů pro sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovny, jakož i vypracování splátkového kalendáře záloh k dani z příjmu a záloh na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty a kontrolního hlášení:

Přiznání je zpracováváno výhradně na základě účetnictví nebo daňové evidence, vedené společností ORS CZECH s plnými zárukami za účetnictví i daňové přiznání. Součástí zpracování přiznání je i zpracování podkladů pro přiznání k dani z přidané hodnoty (tzv. záznamní povinnost).

Zpracování přiznání k dani silniční:

Přiznání je zpracováváno na základě předaných technických průkazů vozidel,  kterých je klient vlastníkem nebo uživatelem zapsaným v tomto technickém průkazu. U automobilů zaměstnanců se vychází z vlastní evidence klienta. Součástí zpracování je i zpracování evidenčních sestav a splátkového kalendáře záloh k silniční dani.

Personální činnosti

Personální agenda zahrnuje:

 • Dle pokynů klienta zpracovány pracovní smlouvy včetně mzdových výměrů.
 • Změny pracovních smluv.
 • Ukončení pracovního poměru.
 • Zpracování dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce dle požadavku klienta.
 • Provedení přihlášky nebo odhlášky zaměstnance pro příslušnou správu sociálního pojištění a příslušnou zdravotní pojišťovnu včetně předání na danou instituci.
 • Hlášení pracovních míst (uvolnění, obsazení) na příslušném úřadě práce
 • Hlášení cizinců na příslušném úřadě práce.
 • Vedení osobních spisů zaměstnanců klienta v návaznosti na mzdovou agendu.

Kontrolní činnosti

Předmětem této služby jsou při standardním rozsahu tyto činnosti:

 • Kompletní nebo namátková kontrola zpracovaného finančního účetnictví.
 • Kontrola všech druhů podaných daňových přiznání kontrola souladu podaných daňových přiznání s účetnictvím.
 • kontrola podkladů, na jejímž základě bylo zpracováno účetnictví.
 • Kompletní nebo namátková kontrola mzdového účetnictví.
 • Rekonstrukce mzdového účetnictví.

Náš tým

Naši Klienti

Next Biometrics
Make Brands
Noviere
Hotel Wolf Praha
Tomorrows System
CK Starline
Bronal group
MD Filter
Kom Klima
Northern Hikes
Meranti
Klub Kafe Tercie
Profylax
Pohledy s dárkem
POP AGRO
Klima AL
Kotle a Krby
Vila Bohemia
Báječný Web
Champions Sports Tour

a další ...

0
Let zkušeností
0
Spokojených klientů
0
Zaměstnanců

Aktuality

Zálohy vychází z vyhlášky

Abychom mohli vypočítat novou výši minimálních záloh, musíme znát výši průměrné mzdy pro následující rok. Tu pravidelně stanovuje Ministerstvo sociálních věcí ČR vyhláškou a vychází přitom z všeobecného vyměřovacího základu (za rok 2016) a

...

Jako každý rok i ten příští dojde k růstu minimálních záloh a k dalším změnám v oblasti zdravotního a sociálního pojištění. V dnešním článku se zaměříme na změny v oblasti sociálního pojištění.

Zálohy vychází z vyhlášky

Abychom mohli vypočítat novou výši minimálních záloh,

...

Po delší době jsme zrekonstruovali náš vlastní web. Kromě referencí zde najdete zejména podrobný přehled nabízených služeb.

Cílem bylo zjednodušit s zpřehlednit orientaci na stránkách. Jestli se nám to podařilo, posuďte sami

Věříme, že se Vám budou líbit a že zde naleznete

...
Všechny články

Novinky Finanční správy

Napište nám o nezávaznou nabídku

Cena již od 1.490 Kč měsíčně

Při stanovení ceny uplatňujeme individuální přístup.
Rozhodující kriteria pro stanovení ceny jsou:

 • rozsah požadovaných služeb
 • počet zaměstnanců
 • plátce či neplátce DPH
 • zahraniční spolupráce
 • přibližné množství zpracovávaných dokladů

... těšíme se na spolupráci.

+420 602 376 390

ORS CZECH s.r.o. - IČ: 25434560 - DIČ: CZ25434560 - Sídlo: Máchova 523/6, 41002 Lovosice - Korespodenční adresa: Žižkova 922/285, 410 02 Lovosice
Spisová značka: C 18199 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem - ID datové schránky: 4pqrh5c